Gangsted-Rasmussen Gruppen har i mere end 100 år leveret aktiv forvaltning af fast ejendom.

Gangsted-Rasmussen Gruppen leverer aktiv forvaltning af fast ejendom, også benævnt property asset management, til eksterne kunder. Vi hjælper også investorer med at finde og investere i fast ejendom.

Mange investorer har ikke ressourcer til at forestå den aktive forvaltning af fast ejendom.
Vi ser ofte at de manglende ressourcer medfører, at investor spreder ansvaret ud til flere forskellige virksomheder. Ansvaret for regnskabet ligger for eksempel hos revisoren, ansvaret for tvister og andet ligger hos advokaten og endelig ligger ansvaret for udlejning, administration m.m. hos et ejendomsadministrationsselskab. Konsekvensen kan blive manglende overblik over optimeringsmulighederne på ejendommene.

Vi løser denne udfordring ved at være vores kundes one-point-of-contact, som tager sig af alle aspekter indenfor aktiv forvaltning af fast ejendom. Vores omfattende erfaring inden for bl.a. fast ejendom, investeringer generelt og styring af disse giver ro omkring driften og sikkerhed for, at investeringen er i trygge hænder, jf. nedenstående illustration.